ENTRIES
# Horse / Jockey / Trainer
  1. R Rosso (JPN) / Kohei Matsuyama / Takeshi Matsushita

  2. Imeru (JPN) / Ryuji Wada / Hidetaka Otonashi

  3. Orthographe (IRE) / Hiroshi Kitamura / Masakazu Ikegami

  4. Oval Ace (JPN) / Masayoshi Ebina / Noboru Takagi

  5. Derma Louvre (JPN) / Christophe Lemaire / Hirofumi Toda

  6. Nanyo Izayoi (JPN) / Yutaka Take / Mikio Matsunaga

  7. Master Fencer (JPN) / Yasunari Iwata / Koichi Tsunoda

  8. Miyake (JPN) / Nanako Fujita / Akira Murayama

  9. Make Happy (JPN) / Mirco Demuro / Koichi Shinkai

  10. Weitblick (JPN) / Keita Tosaki / Shoichiro Wada

Results
6 Oval Ace (JPN)  
9 Weitblick (JPN)
 
3 Derma Louvre (JPN)